Trắng phau tháp đứng cao vời
Bạch dương sừng sững giữa trời cao thay
mây vờn dưới tháp dưới cây
Vi vu gió thổi mưa bay ít nhiều


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)