Đêm đen cùng bạn nói mơ
Tiếng chuông báo tỉnh đến giờ vang lên

Mùa xuân mở tựa lồng chim
Bao nhiêu lông vũ bấy nhiêu lá cành

Hoa đào vòng lượn cây xanh
Làm xao động tuyết long lanh sau đồi

Mầm non mọng nước nhỏ nhoi
Âm thanh ta lộ rễ chồi ngày xuân

Quên mình là gã điếc câm
Tàn tro bay cũng có phần tàn tro

Chuông con treo ở hiên nhà
Rung lên át gió từ xa vọng về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)