15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 10 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Huy Cận (408 bài)
- Hồ Dzếnh (70 bài)
- Anh Thơ (112 bài)
- Bảo Định Giang (49 bài)
- Trinh Đường (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/01/2019 10:44 bởi tôn tiền tử
Lam Giang (1919 - 7/9/2009) tên khai sinh là Nguyễn Quang Trứ sinh tại Phù Mỹ, Bình Định, thuỷ tổ là Cương quốc công Nguyễn Xí, một danh tướng thời Lê người xứ Thanh. Cha là Nguyễn Kim Thanh vốn là một thiền sư, tham gia Cần Vương theo Phan Đình Phùng, khi cuộc khởi nghĩa thất bại, vào Bình Định lánh nạn, làm nghề thuốc. Có lẽ để ghi nhớ những năm tháng oanh liệt của cha bên dòng sông Lam nên ông đã lấy bút danh là Lam Giang.

Lam Giang làm thơ ở Bình Định cùng thời với Chế Lan Viên, Yến Lan, nhưng lại gần gũi Quách Tấn hơn, dù Quách Tấn hơn ông gần chục tuổi. Khi Quách Tấn còn ở Bình Định mà Lam Giang đã phiêu bạt vào Sài Gòn, ông đã có thơ tặng bạn vong niên “Bình Định thi hào quân thượng tráng, Sài Gòn cô lữ ngã do bần” (Trong các nhà thơ lớn Bình Định anh còn sung sức, Sống lẻ loi quán…

 

Thơ dịch tác giả khác