Già đến khôn xoay no ấm,
Say rồi tạm gác lo toan.
Mái tóc, lâu năm hóa tuyết,
Tấc lòng, chết vẫn như son.


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)