Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2012 11:14

感事六言

老去轉無飽計,
醉來暫豁憂端。
雙鬢多年作雪,
寸心至死如丹。

 

Cảm sự lục ngôn

Lão khứ chuyển vô bão kế,
Tuý lai tạm khoát ưu đoan.
Song mấn đa niên tác tuyết,
Thốn tâm chí tử như đan.

 

Dịch nghĩa

Già rồi vẫn không xoay được kế ấm no
Khi say tạm khuây mối lo lắng
Chồng chất nhiều năm, hai mái tóc trắng như tuyết
Tấc lòng dù đến chết vẫn đỏ như son

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Già đến khôn xoay no ấm,
Say rồi tạm gác lo toan.
Mái tóc, lâu năm hóa tuyết,
Tấc lòng, chết vẫn như son.


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Già rồi không áo ấm cơm no,
Say khước tạm khuây được mối lo.
Chồng chất nhiều năm hai mái tuyết,
Tấc lòng chết chẳng nét son mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Già chẳng lo đời được ấm no,
Say mèm tạm bỏ nỗi âu lo.
Hai mai năm tháng chồng sương tuyết,
Đến chết lòng son nét chẳng mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời