03/07/2022 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm sự lục ngôn
感事六言

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2012 11:14

 

Nguyên tác

老去轉無飽計,
醉來暫豁憂端。
雙鬢多年作雪,
寸心至死如丹。

Phiên âm

Lão khứ chuyển vô bão kế,
Tuý lai tạm khoát ưu đoan.
Song mấn đa niên tác tuyết,
Thốn tâm chí tử như đan.

Dịch nghĩa

Già rồi vẫn không xoay được kế ấm no
Khi say tạm khuây mối lo lắng
Chồng chất nhiều năm, hai mái tóc trắng như tuyết
Tấc lòng dù đến chết vẫn đỏ như son

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Già đến khôn xoay no ấm,
Say rồi tạm gác lo toan.
Mái tóc, lâu năm hóa tuyết,
Tấc lòng, chết vẫn như son.
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Cảm sự lục ngôn