Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/08/2014 07:07 bởi tôn tiền tử
Lệ Giang Mộc tri phủ 麗江木知府 là một tri phủ tại Mộc phủ ở Lệ Giang, sống vào đời Minh, không rõ tên, hiệu và năm sinh, mất.