Núi Nhật Quan chia hai đường đất
Cầu Thất Tinh cửa Thục nối nhau
Ngựa đào hoa kêu rầu nẻo biệt
Rượu trúc diệp rót chén xa nhau
Mùa hạ hết lan còn tươi tốt
Tiết thu qua liễu vẫn xanh dày
Sương mù tan núi xa mờ bóng
Gió nổi lên chim hót đó đây
An ủi bạn lời ca tiếng nhạc
Sắp chia tay chẳng nói được lời
Tấm lòng này như trăng thu sáng
Theo chân hoang rọi chiếu khắp nơi

tửu tận tình do tại