08/12/2022 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Ngô thất du Thục
送吳七遊蜀

Tác giả: Lạc Tân Vương - 駱賓王

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 10:18

 

Nguyên tác

日觀分齊壤,
星橋接蜀門。
桃花嘶別路,
竹葉瀉離樽。
夏老蘭猶茂,
秋深柳尚繁。
霧銷山望迥,
風高野聽喧。
勞歌徒欲奏,
贈別竟無言。
唯有當秋月,
空照野人園。

Phiên âm

Nhật Quán[1] phân Tề[2] nhưỡng,
Tinh Kiều[3] tiếp Thục[4] môn.
Đào hoa[5] tê biệt lộ,
Trúc diệp[6] tả ly tôn.
Hạ lão lan do mậu,
Thu thâm liễu thượng phồn.
Vụ tiêu sơn vọng quýnh,
Phong cao dã thính huyên.
Lạo ca đồ dục tấu,
Tặng biệt cánh vô ngôn.
Duy hữu đương thu nguyệt,
Không chiếu dã nhân viên.

Dịch nghĩa

Núi Nhật Quán cao phân chia đất Tề,
Cầu Tinh Kiều tiếp nối Thục môn.
Ngựa Đào hoa hí khi tới khúc đường chia tay,
Rượu Trúc diệp rót vào chén ly biệt.
Cuối hạ lan còn tốt tươi,
Giữa thu liễu đang rậm đám.
Mây mù tan thấy núi ở xa xa,
Gió to đồng quê nghe huyên náo.
Mọi người muốn hát bài an ủi,
Tặng biệt xong không còn lời nói.
Chỉ có vầng trăng thu,
Tròn chiếu suông trên người vùng quê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Nhật Quan chia hai đường đất
Cầu Thất Tinh cửa Thục nối nhau
Ngựa đào hoa kêu rầu nẻo biệt
Rượu trúc diệp rót chén xa nhau
Mùa hạ hết lan còn tươi tốt
Tiết thu qua liễu vẫn xanh dày
Sương mù tan núi xa mờ bóng
Gió nổi lên chim hót đó đây
An ủi bạn lời ca tiếng nhạc
Sắp chia tay chẳng nói được lời
Tấm lòng này như trăng thu sáng
Theo chân hoang rọi chiếu khắp nơi
[1] Chỉ núi Thái Sơn do cao che mặt trời. Núi chia đất Tề thành hai miền đông tây cách biệt, ý nói núi sông sẽ ngăn chia bạn và mình.
[2] Nước thời Xuân Thu – Chiến Quốc, nay trong tỉnh Sơn Đông.
[4] Nước thời cổ, nay trong tỉnh Tứ Xuyên.
[3] Cầu Thất Tinh ở Tứ Xuyên, phía nam núi Kiếm Các. Thơ Đỗ Phủ: “Kiếm Các Tinh Kiều bắc, Tùng Châu Tuyết Lĩnh đông” 劍閣星橋北,松州雪嶺東.
[5] Ngựa đào hoa, chỉ ngựa quý.
[6] Rượu trúc diệp thanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lạc Tân Vương » Tống Ngô thất du Thục