Gió bắc nổi nước sông Dịch lạnh
Nổi lần thứ hai thổi mạnh bờ sông
Lần ba nhạn trắng sang cùng
Khí lạnh thổi sạt hãi hùng Chu Nhai
Ba trăm năm đất trời y khí
Trận gió qua chẳng để tiền lưu
Thảnh thơi muôn dặm sông hồ
Nước xuân đứng ngắm nhạn xa bay về

tửu tận tình do tại