Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyên
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: hoa mai (97)

Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2014 09:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 10:28

觀梅有感

東風吹落戰塵沙,
夢想西湖處士家。
只恐江南春意減,
此心元不為梅花。

 

Quan mai hữu cảm

Đông phong xuy lạc chiến trần sa,
Mộng tưởng Tây Hồ xử sĩ gia.
Chỉ khủng Giang Nam xuân ý giảm,
Thử tâm nguyên bất vị mai hoa.

 

Dịch nghĩa

Gió đông đã thổi hết cát bụi thời chiến
Cứ mơ nghĩ đến nhà của xử sĩ Tây Hồ
Chỉ sợ vẻ xuân ở Giang Nam đã giảm
Lòng này vốn đâu phải vì hoa mai


Bài này tuyển từ Tĩnh Tu tập quyển 11. Tác giả chưa từng đến Tây Hồ, nhưng cái “gia” mà ông mộng tưởng, chính là Tống Triều cố quốc của Tây Hồ xử sĩ Lâm Bô. Loại tình huống này không thấy nhiều trong thơ ca đầu Nguyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Gió xuân thổi sạch bụi chinh chiến
Mộng tưởng Tây Hồ khách ẩn danh
Chỉ sợ Giang Nam xuân ý giảm
Đâu vì mai, tấc dạ tan tành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió xuân thổi rơi tung cát bụi
Ẩn sĩ Tây Hồ mộng mơ hoài
Chỉ sợ Giang Nam xuân phai nhạt
Lòng này vốn chẳng vị hoa mai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bụi chiến sạch làu trước gió đông
Nhà Tây Hồ xử sĩ mơ mong
Giang Nam sợ vẻ xuân nay giảm
Vốn chẳng vì mai bận nỗi lòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời