34.67
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kê Khang (4 bài)
- Lý Mật (1 bài)
- Phó Huyền (1 bài)
- Nguyễn Tịch (6 bài)
- Thạch Sùng (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/06/2014 06:13 bởi tôn tiền tử
Lưu Linh 劉伶 (221-300) tự Bá Luân 伯倫, sống vào những năm cuối nhà Nguỵ, đầu nhà Tấn, là một trong Trúc Lâm thất hiền nổi tiếng về văn chương. Thời đó, các thế lực phong kiến tranh giành quyền lợi, xâu xé, tàn sát lẫn nhau, xã hội đầy rẫy bọn mua quan, bán tước hợm hĩnh. Mọi người đều chán ghét xã hội, nhất là giới trí thức, học giả. Họ trốn tránh chốn quan trường, tìm vui trong văn chương, và rượu.

Ông tuy học rộng, tài cao nhưng không màng chuyện đời, danh lợi. Ông thường ngồi trên một chiếc xe hươu kéo, chở theo những vò rượu lớn và uống rượu triền miên, rồi sai người vác cuốc theo sau bảo nếu ông chết ở đâu thì chôn ở đấy.