Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Thiên Ngân (88 bài)
- Nồng Nàn Phố (179 bài)
- Lữ Thị Mai (23 bài)
- Phan Hồng Hạnh (2 bài)
- Trần Việt Anh (7 bài)
Tạo ngày 09/02/2020 09:16 bởi tôn tiền tử
Trần Lê Nhân (1888-1975) hiệu Tử An, là nhà giáo, người làng gốm sứ Bát Tràng, từng làm quan đốc học tỉnh Hưng Yên, ngoài Cổ học tinh hoa cùng soạn với Nguyễn Văn Ngọc, ông còn là tác giả của nhiều bài thơ Nôm hay.

 

Thơ dịch tác giả khác