32.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Thiên Ngân (88 bài)
- Nồng Nàn Phố (179 bài)
- Lữ Thị Mai (23 bài)
- Trần Việt Anh (7 bài)
- Nguyễn Đăng Khoa (10 bài)
Tạo ngày 06/11/2014 13:21 bởi tôn tiền tử
Phan Hồng Hạnh tên thật là Phan Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1988 tại Quảng Trị, tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Huế, đã có nhiều thơ đăng ở các báo "Áo trắng", "Tài hoa trẻ", "Văn hoá, thể thao và du lịch".