Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 12/01/2024 00:50 bởi tôn tiền tử
Lư lang Thôi thị thê 盧郎崔氏妻 là một người vợ họ Thôi có chồng họ Lư đời Đường.