Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 18:43

送崔玨往西川

年少因何有旅愁,
欲為東下更西遊。
一條雪浪吼巫峽,
千里火雲燒益州。
蔔肆至今多寂寞,
酒壚從古擅風流。
浣花箋紙桃花色,
好好題詩詠玉鉤。

 

Tống Thôi Giác vãng Tây Xuyên

Niên thiếu nhân hà hữu lữ sầu,
Dục vi đông hạ cánh tây du.
Nhất điều tuyết lãng hống Vu giáp,
Thiên lý hoả vân thiêu Ích Châu.
Bặc tứ chí kim đa tịch mịch,
Tửu lư tòng cổ thiện phong lưu.
Cán hoa tiên chỉ đào hoa sắc,
Hảo hảo đề thi vịnh ngọc câu.


Tây Xuyên: tức Tứ Xuyên 四川, đất Thục 蜀.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuổi hoa niên đã sầu lữ thứ
Hết về đông lại xuống đất tây
Gào hẽm Vu một dòng sóng tuyết
Đốt Ích Châu ngàn dặm lửa mây
Đến nay vẫn quán lau tịch mịch
Giống xưa còn hàng rượu ngất ngây
Giấy hoa tiên màu hoa đào thắm
Để người thơ tỏ những vơi đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Còn trẻ sao đã sầu lữ thứ
Muốn ở đông lại cứ đi tây
Tuyết tràn Vu Giáp âm đầy
Ích Châu thiêu đốt mây dầy đỏ au
Bến đò Bặc đến nay vắng lặng
Quán rượu xưa vẫn trọng phong lưu
Giấy hoa suối Cán tươi màu
Vịnh thơ viết xuống còn đâu tốt bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lữ thứ sầu đeo nặng tuổi hoa
Phương đông muốn xuống hướng tây qua
Một làn sóng tuyết eo Vu hẹp
Ngàn dặm lửa mây châu Ích xa
Từ trước hàng rau luôn tịch mịch
Đến nay quán rượu vẫn xa hoa
Vịnh vầng trăng khuyết thơ hay tuyệt
Trên giấy hoa tiên đào ửng hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lữ khách hoa niên tuổi đã sầu,
Muốn về đông lại xuống tây mau.
Một làn sóng tuyết gào Vu giáp,
Ngàn dặm lửa mây đốt Ích Châu.
Tịch mịch quán lau nay vẫn thế,
Ngất ngây hàng rượu phong lưu sâu.
Giấy hoa tiên Cán màu đào thắm,
Tốt đẹp thơ đề vịnh ngọc câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời