Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2009 19:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2009 20:04

齊宮詞

永壽兵來夜不扃,
金蓮無復印中庭。
梁臺歌管三更罷,
猶自風搖九子鈴。

 

Tề cung từ

Vĩnh Thọ binh lai dạ bất quynh,
Kim liên vô phục ấn trung đình.
Lương đài ca quản tam canh bãi,
Do tự phong dao cửu tử linh.

 

Dịch nghĩa

Đêm khi quân khởi nghĩa tới, cung Vĩnh Thọ vẫn còn đóng,
Hoa sen vàng nay không còn người đẹp bước lên nữa.
Cung đình nhà Lương cũng ca múa, đàn sáo tới nửa đêm,
Mặc cho gió thổi làm chín chuông kêu.


Tề tức triều đại nhà Nam Tề trong thời Nam Bắc triều.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vĩnh Thọ quân vào cửa mở tung
Còn đâu sân giữa lát vàng ròng
Lương Đài đàn sáo canh ba dứt
Cửu Tử chuông kêu mặc gió rung


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung Vĩnh Thọ địch vào còn đóng
Hoa sen vàng vắng bóng người xưa
Lương đài ca múa tới khuya
Chín chuông gió động, âm đưa thảm sầu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vĩnh Thọ quân vào cung mở toang
Còn đâu sân giữa bước sen vàng
Lương đài ca múa canh ba dứt
Chín quả chuông đành mặc gió vang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vĩnh Thọ quân vào, cung mở ra,
Sen vàng dạo bước giai nhân xa.
Cung Lương ca múa, đêm đàn sáo,
Mặc gió chín chuông kêu vọng qua.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quân vào Vĩnh Thọ đêm không then
In bước sen vàng chẳng lại sân
Lương điện canh ba đàn hát dứt
Gió còn lay mãi chín chuông con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời