14/08/2022 06:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tề cung từ
齊宮詞

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2009 19:39

 

Nguyên tác

永壽兵來夜不扃,
金蓮無復印中庭。
梁臺歌管三更罷,
猶自風搖九子鈴。

Phiên âm

Vĩnh Thọ[1] binh lai dạ bất quynh,
Kim liên[2] vô phục ấn trung đình.
Lương[3] đài ca quản tam canh bãi,
Do tự phong dao cửu tử linh[4].

Dịch nghĩa

Đêm khi quân khởi nghĩa tới, cung Vĩnh Thọ vẫn còn đóng,
Hoa sen vàng nay không còn người đẹp bước lên nữa.
Cung đình nhà Lương cũng ca múa, đàn sáo tới nửa đêm,
Mặc cho gió thổi làm chín chuông kêu.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vĩnh Thọ quân vào cửa mở tung
Còn đâu sân giữa lát vàng ròng
Lương Đài đàn sáo canh ba dứt
Cửu Tử chuông kêu mặc gió rung
Tề tức triều đại nhà Nam Tề trong thời Nam Bắc triều.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
[1] Cung điện do Tề Hậu Chủ cho xây để cùng ái phi Phan Ngọc Nhi hưởng lạc.
[2] Những hoa sen bằng vàng do Tề Hậu Chủ sai làm trên sân múa, để ái phi múa rồi khen "mỗi bước của nàng là mỗi bông sen vàng".
[4] Chín cái chuông nhỏ do Tề Hậu Chủ sai tước đoạt chín cái chuông của chùa Trang Nghiêm mang về làm vật trang điểm cho cung Vĩnh Thọ.
[3] Triều đại nhà Lương. Tiêu Diễn sau khi diệt Tề Hậu Chủ, mở ra nhà Lương, kinh đô đóng ngay ở hoàng thành cũ của nhà Tề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tề cung từ