萬里峰巒歸路迷,
末判容彩借山雞。
新春定有將雛樂,
阿閣華池兩處棲。

 

Phong (II)

Vạn lý phong loan quy lộ ,
Vị phan dung thải tá sơn kê.
Tân xuân định hữu tương sồ lạc,
A các Hoa trì lưỡng xứ thê.

 

Dịch nghĩa

Trên đường núi quanh co dài vạn dặm trở về, ta như trong cơn mê,
Chưa chịu thua ta mượn thân phận gà rừng có sắc lông sặc sỡ (giống phượng hoàng mà hi vọng).
Xuân mới sẽ vui bên phượng hoàng con,
Làm tổ ở A các và cả ở Hoa trì.


Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta như mê trên đường vạn dặm
Chưa chịu thua mượn dáng gà rừng
Vui xuân mới nở phượng hoàng
Hoa trì A các đều làm tổ chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của H.river

Đường xa vạn dặm về như mê
Mượn dáng gà rừng đâu chịu thua
Xuân mới vui chơi bên Phượng con
Hoa trì A cát đều làm tổ

H.river
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đèo núi dặm ngàn đi mãi mê
Muốn chơi xuân với phượng non kề
Mượn thân gà núi xin đừng trách
Tổ ở hai nơi vui thú ghê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường quanh vạn dặm, ta như mê,
Ta mượn thân gà lông đẹp ghê.
Xuân mới sẽ vui bên phượng nhỏ,
Hoa trì, A các tổ phu thê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vạn dặm núi quanh về lối mê
Dáng màu đừng xét theo gà quê
Phượng non sẽ định vào xuân mới
A Các, Hoa Trì đậu cả hai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời