13/08/2022 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong (II)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 06/09/2016 17:12

 

Nguyên tác

萬里峰巒歸路迷,
末判容彩借山雞。
新春定有將雛樂,
阿閣華池兩處棲。

Phiên âm

Vạn lý phong loan quy lộ mê[1],
Vị phan dung thải tá sơn kê[2].
Tân xuân định hữu tương sồ lạc,
A các Hoa trì[3] lưỡng xứ thê.

Dịch nghĩa

Trên đường núi quanh co dài vạn dặm trở về, ta như trong cơn mê,
Chưa chịu thua ta mượn thân phận gà rừng có sắc lông sặc sỡ (giống phượng hoàng mà hi vọng).
Xuân mới sẽ vui bên phượng hoàng con,
Làm tổ ở A các và cả ở Hoa trì.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta như mê trên đường vạn dặm
Chưa chịu thua mượn dáng gà rừng
Vui xuân mới nở phượng hoàng
Hoa trì A các đều làm tổ chơi.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Tác giả làm bài này khoảng năm 849. Lúc đó, ông lên kinh đô lo liệu công danh, không thành, trên đường trở về Lạc Dương, tâm hồn ông như đang mê sảng.
[2] Gà rừng. Trong bài là con tuẫn nghị (bên Việt nam ta không có), lông năm màu sặc sỡ, hình dáng như phượng hoàng.
[3] Gác và ao trừu tượng, trong chốn thần tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Phong (II)