題抑齋壁

心景相逢豈偶然,
別開城市一林泉。
優遊禮讓安仁宅,
出入謙恭樂性天。
吏散亭前惟草色,
客來竹外有茶煙。
公餘退食焚香坐,
畫軸張琴樂歲年。

 

Đề Ức Trai bích

Tâm cảnh tương phùng khởi ngẫu nhiên,
Biệt khai thành thị nhất lâm tuyền.
Ưu du lễ nhượng an nhân trạch,
Xuất nhập khiêm cung lạc tính thiên.
Lại tán, đình tiền duy thảo sắc,
Khách lai, trúc ngoại hữu trà yên.
Công dư thoái thực phần hương toạ,
Hoạ trục trương cầm lạc tuế niên.

 

Dịch nghĩa

Tâm và cảnh hoà hợp với nhau, đâu phải ngẫu nhiên,
Riêng mở ra một chốn lâm tuyền giữa nơi thành thị.
Thung dung trong khuôn phép, ở yên trong ngôi nhà nhân,
Ra vào kính nhường, vui với tính trời.
Khi kẻ lại thuộc ra về rồi, trước sân chỉ còn sắc cỏ.
Khách đến chơi, ngoài trúc ra còn khói trà,
Khi việc đã xong, lui về đốt hương ngồi một mình,
Vẽ tranh, đánh đàn, vui qua ngày tháng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thanh Mại

Lòng thanh chọn chỗ há tình cờ?
Thành thị riêng bày một cảnh thơ.
Lễ độ ung dung, nhân nghĩa giữ,
Kính nhường, đi đứng tính tình ưa.
Giờ tan sân đất, trơ màu cỏ,
Khách đến, rào tre bốc khói trà.
Xong việc đốt hương ngồi lặng ngẫm,
Phím đàn, nét hoạ, tháng ngày qua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tâm cảnh hoà nhau đâu ngẫu nhiên,
Thị thành bày giữa chốn lâm tuyền.
Thung dung khuôn phép nhà nhân nghĩa,
Nhường kính ra vào vui tính thiên.
Thuộc hạ về rồi còn sắc cỏ.
Khói trà ngoài trúc khách rời hiên,
Đốt hương xong việc mình im ngắm,
Tranh vẽ đánh đàn ngày tháng riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời