(Nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi 1380-1980)

Cái chết của Người, dưới lưỡi gươm vua chúa
Sáu trăm năm đi qua: đau tận bây giờ
Người mãi sống cùng nhân dân như cây cỏ
Lòng yêu nước xanh trên lụa vẫn non tơ!


Vân Hồ, Hà Nội 2.1980

Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991