09/02/2023 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ức Trai bích
題抑齋壁

Tác giả: Lý Tử Tấn - 李子晉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 18:36

 

Nguyên tác

心景相逢豈偶然,
別開城市一林泉。
優遊禮讓安仁宅,
出入謙恭樂性天。
吏散亭前惟草色,
客來竹外有茶煙。
公餘退食焚香坐,
畫軸張琴樂歲年。

Phiên âm

Tâm cảnh tương phùng khởi ngẫu nhiên,
Biệt khai thành thị nhất lâm tuyền.
Ưu du lễ nhượng an nhân trạch,
Xuất nhập khiêm cung lạc tính thiên.
Lại tán, đình tiền duy thảo sắc,
Khách lai, trúc ngoại hữu trà yên.
Công dư thoái thực phần hương toạ,
Hoạ trục trương cầm lạc tuế niên.

Dịch nghĩa

Tâm và cảnh hoà hợp với nhau, đâu phải ngẫu nhiên,
Riêng mở ra một chốn lâm tuyền giữa nơi thành thị.
Thung dung trong khuôn phép, ở yên trong ngôi nhà nhân,
Ra vào kính nhường, vui với tính trời.
Khi kẻ lại thuộc ra về rồi, trước sân chỉ còn sắc cỏ.
Khách đến chơi, ngoài trúc ra còn khói trà,
Khi việc đã xong, lui về đốt hương ngồi một mình,
Vẽ tranh, đánh đàn, vui qua ngày tháng.

Bản dịch của Trần Thanh Mại

Lòng thanh chọn chỗ há tình cờ?
Thành thị riêng bày một cảnh thơ.
Lễ độ ung dung, nhân nghĩa giữ,
Kính nhường, đi đứng tính tình ưa.
Giờ tan sân đất, trơ màu cỏ,
Khách đến, rào tre bốc khói trà.
Xong việc đốt hương ngồi lặng ngẫm,
Phím đàn, nét hoạ, tháng ngày qua.
Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tử Tấn » Đề Ức Trai bích