Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 17/04/2017 15:04

送劉昱

八月寒葦花,
秋江浪頭白。
此風吹五兩,
誰是潯陽客。
鸕鶿山頭新雨晴,
揚州郭裏暮潮生。
行人夜宿金陵渚。
試聽沙邊有雁聲。

 

Tống Lưu Dục

Bát nguyệt hàn vi hoa,
Thu giang lãng đầu bạch.
Thử phong xuy ngũ lưỡng,
Thuỳ thị Tầm Dương khách!
Lô Tư sơn đầu tân vũ tình,
Dương Châu quách lý mộ triều sinh.
Hành nhân dạ túc Kim Lăng chử,
Thí thính sa biên hữu nhạn thanh.

 

Dịch nghĩa

Tháng tám trời lạnh, lau sậy ra hoa,
Sóng sông thu cao bạc đầu.
Gió lúc này đang thổi vào túm buộc mười,
Ai sắp làm khách ở tầm Dương ta!
Mưa đầu mùa đã tạnh trên núi Lô Tư,
Nước triều ở ngoài thành Dương Châu chiều mới lên cao.
Người đi đêm nay sẽ nghỉ ở bến Kim Lăng,
Thử lắng nghe tiếng nhạn nơi bãi cát nhé.


Lưu Dục thân thế không rõ, có lẽ là bạn của tác giả. Lưu Dục quê quán Dương Châu, nay từ biệt tác giả đi làm ăn xa ở Tầm Dương.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa vi lạnh trong mùa tháng tám
Sóng sông thu bạc trắng mé đầu
Gió đang chỉ hướng đi đâu
Ai nay làm khách qua cầu Tầm Dương
Núi Lô Tư mưa đương tạnh hẳn
Ngoài thành Dương chiều ngắm nước dòng
Người đi đêm nghỉ Kim Lăng
Thử nghe tiếng nhạn kêu gần bãi sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng tám lạnh trời, lau sậy hoa,
Sóng sông đầu bạc thu cao nhoà.
Lúc này gió thổi túm mười buộc,
Ai sắp Tầm Dương là khách ta!
Trên núi Lô Tư mưa đã tạnh,
Dương Châu chiều mới sóng thành cao.
Người đi sẽ nghỉ Kim Lăng bến,
Thử lắng tiếng nghe nhạn bãi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời