Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Ngũ ngôn (10)
Đăng ngày 06/06/2016 00:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lôi Bất Chấn vào 06/06/2016 00:30, số lượt xem: 402

草章完興筆

言語書憑欠
族文所學謙
遠交恭友泰
疏禮曠人占
幾次題綱緩
多番計劃潛
不期因意興
章草泰占連


Thảo chương hoàn hứng bút

Ngôn ngữ thư bằng khiếm
Tộc văn sở học khiêm
Viễn giao cung hữu Thái
Sơ lễ khoáng nhân Chiêm
Kỷ thứ đề cương hoãn
Đa phiên kế hoạch tiềm
Bất kỳ nhân ý hứng
Chương thảo Thái Chiêm liên

31/05/2016

Vừa xong bộ gõ chữ Thái và chữ Chăm VN trên Android, cao hứng làm 1 bài ngũ ngôn :)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.googlecode.thaikeyboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.googlecode.chamkeyboard