Ngẫm chuyện đời mới thấy
Tâm luôn ứng với đời
Tâm ta sống ra sao
Tất đời ta thế ấy.

Chỉ cần sống lương thiện
Trời xanh ắt an bài
Bởi vậy nếu sống sai
Tâm sẽ thành vấy bẩn.

Bài học đắt giá nhất
Bình tĩnh ắt có đường
Suy nghĩ cứ thiện lương
Đấy cũng là hạnh phúc.

Vạn vật có được mất
Hoàn cảnh nào cũng qua
Trời giông bão mưa sa
Mưa cũng không đổ mãi.

Cho người một con đường
Cũng cho ta cánh cửa
Thuận tiện mình giúp người
Cũng giúp mình thuận tiện.

Tiền tài giống nước biển
Uống nhiều sẽ khát nhiều
Cõi tạm cứ an nhiên
Chính là Tiên cõi tạm.

10/3/2022 âm lịch
nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương