酬進小弟
如意江邊岸
下橋空釣舟
斜陽雲挂色
徹水映無流
文應喃哪味
章隨葦野休
恒心觀宇宙
天上豈飛鷗

Thù Tiến tiểu đệ
Như Ý giang biên ngạn
Hạ kiều không điếu chu
Tà dương vân quải sắc
Triệt thuỷ ánh vô lưu
Văn ứng nôm na vị
Chương tuỳ Vĩ Dã (Dạ) hưu
Hằng tâm quan vũ trụ
Thiên thượng khởi phi âu!

Quán Phi Lũ, đường Hàn Mặc Tử, Vĩ Dạ 12/05/16.
Được tiểu đệ Tiến tặng cuốn "Đỗ Phủ thi tuyển", sách khá cổ.
Mở ngẫu nhiên thấy bài "Lữ dạ thư hoài", cao hứng bèn làm luôn một bài hoạ nguyên vận.
旅夜書懷
細草微風岸
危檣獨夜舟
星垂平野闊
月涌大江流
名豈文章著
官應老病休
飄飄何所似
天地一沙鷗.
Lữ dạ thư hoài
Tế thảo vi phong ngạn
Nguy tường độc dạ chu
Tinh thuỳ bình dã khoát
Nguyệt dũng đại giang lưu
Danh khởi văn chương trứ
Quan ưng lão bệnh hưu
Phiêu phiêu hà sở tự
Thiên địa nhất sa âu.