Mở rộng tâm cho lòng thanh thản. An nhiên tự tại, đời thong dong...