Lại mùa hoa bưởi đến
Vườn nhà tràn sắc hương
Gửi một chùm qua gió
Đến miền xa yêu thương.

Lại mùa hoa bưởi đến
Cánh hoa nhẹ nhẹ lay
Gọi mùa về trẩy hội
Tìm đợi nhau xuân này.

Lại mùa hoa bưởi đến
Vui nghe ong gọi bầy
Vũ điệu theo cánh mỏng
Lưng gùi đầy mật say.

Lại mùa hoa bưởi đến
Lời hẹn hò tháng Ba
Nắng xuân ngan ngát tím
Với khoảng trời riêng ta.

Lại mùa hoa bưởi đến...

Ninh Bình, 2014