Ôi những mặt trời
Mặt trời hôm nay đang tắt lặng
Ôi những nụ cười
Nụ cười hôm nay đang chết ngạt
Còn nữa đâu một khóm hoa tàn
Chờ mãi thêm một đốm tinh cầu
Ai đã mang mùa xuân đi mất
Cho lạnh giá một chiều hoàng hôn
Ôi những thu sương giá lạnh
Nguyệt vành vạnh nhưng chóng phai tàn

Điểm hôm nay trên bầu mây tím ngắt
Sét vỗ về như cơn ấm ngày mưa
Hỡi gió sang có mang gì đôi chút
Để lại không một cảm xúc trầm vang
Chua ngoa xưa cũng lắm chua ngoa

Chẳng hay voi đi nhầm hố voi
Ngỡ bàng quang ấy một nơi trú ẩn
Sao lắm những người đứng quanh soi xét
Ôi hố vôi nào phải là hố voi

21/9/2018, Mỹ Phước