Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/12/2020 17:24, số lượt xem: 402

Chim bay về núi tối rồi
Lấy cơm liệu thổi chớ ngồi mà chi
Xa dài tiếng vỗ ngựa phi
Canh măng mau hái kịp đi về thành
Chẳng hay chim hót dữ lành
Ngựa xe sáu cỗ tung hoành đón ai
Than tro hừng bếp đẫm vai
Ngò gai vội nhặt tóc cài rối ren
Lúa xanh mơn mởn khéo khen
Ngọc trời chưa nở chớ lèn cỏ tranh
Đường về uốn lượn khuỷu quanh
Nước sôi cơm chín có đành nửa khuya

29/8/2020, Mỹ Phước