Câu hỏi nhỏ khi mặt trời mọc lớn
Bình minh kia sao mở lối đời thường
Lá gió reo sao trêu tròng bỡn cợt
Thân làm người thắc mắc với vấn vương.

Vâng là Cha
Dắt con đi trên dặm trường muôn hướng
Là Cha vô hình trong vắt giữa ngàn sương
Con cảm được hình hài Cha muôn trượng
Trải thảm chân dìu con bước lên đường.

Nếu kỳ diệu quãng lối nhỏ bình thường
Thì lạ lẫm mắt ngắm vào khai phá
Nghe tiếng chim mỗi ngày thay phiên khúc
Con tim này cứ điệp khúc tư tương.

Dáng bình thường toả rạng vóc yêu thương
Chẳng kỳ bí lũ mây trời mộc mạc
Nếu tầm thường còn làm ta ngơ ngác
Thì diệu thương thảng thốt cả linh hồn.

Jos.Cao Thái, 27/12/2017