Ai vén mây thấy trời xanh?
Nắng vàng Ai đuổi mà đành rút lui?
Ai xịt mây khói mù Giời?
Ngẩng mặt muốn biết Ai người kéo mưa!
Cầu vồng Ai vẽ ngẩn ngơ?
Thiên hà cầu sắc Ai chờ đợi Ai!?
Ai khóc mà giọt ngắn dài?
Để Ai thả sấm gọi Ai ời ời?

12/6/2020