Tối canh cánh mộng đêm trường
Sáng ngơ ngẩn ngắm vô thường vân vi
Thành phố hư ảo thiên di?
Ánh hồng núi vũ ước gì thành tiên!!!

4/9/2021
sáng mùa thu ngắm thành phố mây