Bầu trời lớn - ẩn mặt trăng cô quạnh?!
Đất rộng dài - ẩn lối cụt trần ai?!
Phận nữ nhi, liễu tơ vương sương lạnh đêm dài...
Mộng ánh dương bỏng cháy miền giá lạnh...
Mơ hạnh phúc đong đầy, mái lều tranh nơi đồng cỏ dại
Mơ hương tình gói heo may tròn vạnh ánh trăng rằm
Mùa hết mùa, gió đông về xé tờ lịch hết năm...
Mơ bóng hình thanh xuân trên dòng sông chảy ngược!

19/9/2019