Heo may se sẽ rắc mây mù..
Rèm tâm lay động chút ưu tư...
Nắng muộn thu vàng hong giá lạnh
Khí trời cũng vợi chút âm u!

Ánh vàng đến muộn cuối mùa thu
Vạn vật diện thêm áo nắng thừa
Nhân tình thế thái màu quyến rũ
Tâm tình cũng bớt chút trầm tư!

Nhân gian vài ngày trong vũ trụ
Sáng bừng rạng rỡ, bớt tù mù
Nhưng là ẩn ý luôn báo trước
Đêm trường giá lạnh nối tiếp Thu...

4/11/2021
PS: Mấy ngày này, tiết trời Miền Bắc hết mưa, dường như có “Mùa hè rớt” giống với Châu Âu trước khi vào đông. Vạn vật bừng trong nắng... và chuẩn bị đón nhận đợt gió mùa lạnh lẽo mới...