Ngày tựu trường xót xa
Cô trò ở nhà
thật bi hài!!!
Covid covy kéo dài
Cùng nhau khai giảng qua đài, ti vi
Trống trường đành ngủ li bì
Cô trò on-off, hình ghi phập phù (camera)
Mạng nghẽn quay loát tít mù (load)
Tiếng chì tiếng bấc ù ù nhặt thưa
Ông trời bực quá trút mưa
Sấm trời gióng trống cho thừa nhớ mong
Covy! Mày có biết không?
Đến Giời còn bực nữa lòng người dân!!!!
Rồi sẽ chẳng đất dung thân
Trẻ con rồi sẽ tung tăng đến trường
Rồi quên dịch dã tai ương
Rồi quên khai giảng chán chường hôm nay!!!!
Nay mai trên thế gian này
Sẽ chẳng còn thấy dấu giày Covy!

5/9/2021
Khai giảng buồn!