Đông tràn theo gió vọng lầu
Đem vào sương giá trắng mầu song mưa
Đã hay tận những mùa xưa
Đất tràn lạnh lẽo nàng thừa nguồn cơn
Được thể tự kéo chăn đơn
Đắp niềm tâm sự dỗi hờn sóng xô
Đợi cho cục nghẹn đắp mô
Đầu chàng kịp rúc chớ chờ nàng mong
Để xem mắt ướt tình trong
Đông tình ủ ấm sôi dòng hương ngâu

Sài Gòn 5-11-2015
Tập hoạ theo thi phẩm NỖI NIỀM MƯA HUẾ của nữ sĩ Từ Nguyễn.