Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ, 10 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Trúc Khê (8 bài)
- Trần Huy Liệu (42 bài)
- Nguyễn Hữu Tiến (2 bài)
- Tú Mỡ (86 bài)
- Hoàng Tạo (16 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/02/2019 08:28 bởi hongha83
Lê Thế Vinh 棃世榮 (1901-1968) hiệu Nhân Phủ 仁甫, quê làng Kim Lũ, Hà Nam. Thời Pháp thuộc, ông làm quan đến chức Tri phủ nên thường gọi là Phủ Vinh. Tuy ở chốn quan trường, ông vẫn bí mật hoạt động cách mạng, chống chính sách thực dân Pháp. Ông từng làm cố vấn riêng cho Nguyễn Thái Học, lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng và từng là Chủ tịch Quốc chính Đại hiệp đoàn. Ông thông minh, cường ký, tính tình khoáng đạt, học giỏi, thơ hay, sở trường về châm biếm. Tác phẩm phần lớn đều chưa in.

Tác phẩm:
- Kim Vân Kiều bị khảo 金雲翹備攷
- Cung oán ngâm khúc bị khảo 宮怨吟曲備攷
- Nguồn văn liệu Việt

 

Thơ dịch tác giả khác