13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2019 08:42

重逢

萬里神交卄載餘,
龍城一訪故人居。
傾杯快把肝腸道,
攬鏡愁忘鬢髮疏。
嘶馬喧嗔風疾外,
啼鵑幽咽月明初。
蹉跎日暮嗟途遠,
難遣秦關夢子胥。

 

Trùng phùng

Vạn lý thần giao chấp tải dư,
Long thành nhất phỏng cố nhân cư.
Khuynh bôi khoái bả can trường đạo,
Lãm kính sầu vong mấn phát sơ.
Tê mã huyên sân phong tật ngoại,
Đề quyên u yết nguyệt minh sơ.
Tha đà nhật mộ ta đồ viễn,
Nan khiển Tần quan mộng Tử Tư.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Hai chục năm thừa, những tưởng mơ...
Long thành nay gặp bạn năm xưa.
Nghiêng bình, khoái ngỏ niềm gan dạ,
Đối bóng, sầu quên mái tuyết tơ.
Khắc khoải quyên gào, trăng mới sáng,
Ồn ào ngựa hý, gió mau đưa...
Ngày tàn, lần lữa đường xa thẳm,
Cửa ải Tần khôn mộng Tử Tư!!


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm thần giao năm mấy dư,
Long thành nay gặp bạn hưu cư.
Nghiêng bình khoái ngỏ đường gan ruột,
Đối bóng sầu quên mái tóc thưa.
Đưa gió ồn ào sân ngựa hý,
Sáng trăng khắc khoải quyên kêu thu.
Trời chiều lần lữa đường xa thẳm,
Khó khiến ải Tần mộng Tử Tư!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời