29/06/2022 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng phùng
重逢

Tác giả: Lê Thế Vinh - 棃世榮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2019 08:42

 

Nguyên tác

萬里神交卄載餘,
龍城一訪故人居。
傾杯快把肝腸道,
攬鏡愁忘鬢髮疏。
嘶馬喧嗔風疾外,
啼鵑幽咽月明初。
蹉跎日暮嗟途遠,
難遣秦關夢子胥。

Phiên âm

Vạn lý thần giao[1] chấp tải dư,
Long thành nhất phỏng cố nhân cư.
Khuynh bôi khoái bả can trường đạo,
Lãm kính sầu vong mấn phát sơ.
Tê mã[2] huyên sân phong tật ngoại,
Đề quyên u yết nguyệt minh sơ.
Tha đà nhật mộ ta đồ viễn,
Nan khiển Tần quan[3] mộng Tử Tư[4].

Bản dịch của Đông Xuyên

Hai chục năm thừa, những tưởng mơ...
Long thành nay gặp bạn năm xưa.
Nghiêng bình, khoái ngỏ niềm gan dạ,
Đối bóng, sầu quên mái tuyết tơ.
Khắc khoải quyên gào, trăng mới sáng,
Ồn ào ngựa hý, gió mau đưa...
Ngày tàn, lần lữa đường xa thẳm,
Cửa ải Tần khôn mộng Tử Tư!!
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Giao cảm nhau bằng tinh thần.
[2] Con ngựa hý. Rút ở câu “Hồ mã tê Bắc phong” (ngựa Hồ hý gió Bắc). Ý nói: giống vật cũng nhớ xứ sở của nó.
[3] Cửa ải nước Tần. Đây ý nói những chặng hiểm trở, vì Lê Nhân Phủ khi hoạt động cách mạng, thường phải lẩn lút, trốn tránh.
[4] Tức Ngũ Tử Tư, tên là Viên, người nước Sở thời Xuân Thu. Cha anh bị Sở Bình Vương giết, Tử Tư quyết chí phục thù, chạy sang nước Ngô làm chức hành nhân (sứ giả) giúp vua Ngô là Hạp Lư đánh bại Sở, vào được kinh đô nước Sở, quật mả Sở Bình Vương (bấy giờ đã chết) lên, lấy roi quất vào thây để trả thù cho cha và anh. Tác giả ví mình với Tử Tư vì tác giả cũng có cái mộng phục thù cho nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thế Vinh » Trùng phùng