Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2022 09:36

御制光德殿上拜謁禮終思感之間俄成四韻

善慶延綿想德音,
烏飛兔走日駸駸。
黃金殿上聲靈顯,
白玉階前敬畏深。
遠嶠凌雲青隱隱,
老松聳骨綠森森。
萬年孫子丕承恪,
清夢重重故國心。

 

Ngự chế Quang Đức điện thượng bái yết lễ chung tư cảm chi gian nga thành tứ vận

Thiện khánh duyên miên tưởng đức âm,
Ô phi thố tẩu nhật xâm xâm.
Hoàng kim điện thượng thanh linh hiển,
Bạch ngọc giai tiền kính uý thâm.
Viễn kiệu lăng vân thanh ẩn ẩn,
Lão tùng tủng cốt lục sâm sâm.
Vạn niên tôn tử phi thừa khác,
Thanh mộng trùng trùng cố quốc tâm.

 

Dịch nghĩa

Tưởng nhớ đến công đức của tổ tiên [do tích thiện] nên để lại phúc ấm lâu dài,
Thỏ lặn ác tà thời gian thấm thoắt.
Trên điện vàng son anh linh [tổ tiên] hiện về,
Trước thềm bạch ngọc con cháu tôn kính sâu sắc.
Núi xa vút trời màu xanh ngăn ngắt,
Tùng xưa vươn thẳng sắc biếc sum suê.
Muôn đời cháu con một lòng kính cẩn,
Tấm lòng hướng về đất nước, lớp lớp hiện về trong giấc mơ.


(Văn minh cổ xuý)

Nguyên chú: “Thời Hồng Đức nhị thập nhị niên nhị nguyệt thập nhất nhật” 時洪德二十二年二月十一日 (Ngày mười một tháng hai năm Hồng Đức thứ 22 [1491]).

Điện Quang Đức ở Lam Sơn, dùng làm nơi cáo lễ tổ tiên của các vua Lê.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Công đức bao đời tựa ánh dương
Thoi đưa thấm thoát tháng năm trường
Anh linh trên điện ngời tiên tổ
Ân hiếu trước thềm rạng đế vương
Ngăn ngắt trời cao, xanh đỉnh núi
Xum xuê tùng biếc, thắm quanh tường
Muôn đời con cháu lòng thành kính
Ngưỡng vọng nước nhà những tấm gương

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bao đời công đức rạng soi
Qua bao năm tháng lần hồi vụt trôi
Anh linh tiên tổ sáng ngời
Hiếu ân vương đế rạng phơi trước thềm
Trời lồng lộng núi cao thêm
Tùng xanh biêng biếc thấm lên quanh tường
Ngàn năm con cháu kính nhường
Suy tôn non nước bao gương xây đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời