Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2012 08:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/05/2012 09:06

乾海門旅次

潮頭泛泛綵舟移,
芹海川頭想到時。
一水白攢天暫險,
群山翠聚石屏危。
風濤久醒英宗夢,
香火猶欽聖女祠。
在在衢童歌帝德,
遐荒無處不雍熙。

 

Càn hải môn lữ thứ

Triều đầu phiếm phiếm thải chu di,
Cần Hải xuyên đầu tưởng đáo thì.
Nhất thuỷ bạch toàn thiên tạm hiểm,
Quần sơn thuý tụ thạch bình nguy.
Phong đào cửu tỉnh Anh Tông mộng,
Hương hoả do khâm Thánh Nữ từ.
Tại tại cù đồng ca đế đức,
Hà hoang vô xứ bất ung hy.

 

Dịch nghĩa

Chiếc thuyền hoa lênh đênh lướt trên đầu ngọn thuỷ triều
Nghĩ tới cảnh tượng đầu sông Cần Hải
Dòng nước dồn về trắng xoá, tựa hào trời thật hiểm yếu
Dãy núi tụ màu xanh biếc, như bình phong đá rêu ngất cao
Sóng gió làm ta bừng tỉnh giấc mộng về vua Anh Tông
Khói hương chứng tỏ mọi người còn kính thờ ngôi đền Thánh Nữ
Đó đây vẫn vẳng tiếng trẻ hát ca ngợi công đức nhà vua
Nơi xa xôi hoang vu chỗ nào cũng thái bình yên ổn


Nguyên chú: Cửa biển Càn, thời Trần kiêng huý đổi là cửa biển Cần. Vua Trần Anh Tông đi nam chinh đóng quân ở đây, đêm mộng thấy một người con gái nói: “Thiếp là Triệu nữ nương tử, bị sóng gió làm chết đuối, vâng mệnh Thượng Đế làm hải thần ở đây đã lâu, nay nghe tin bệ hạ nam chinh, xin nguyện giúp đỡ thánh công”. Hôm sau nhà vua hỏi các bô lão, thì quả là có chuyện như vậy. Sau đó quân nhà vua vượt biển được sóng yên gió lặng. Khi thắng lợi trở về, nhà vua bèn xuống chiếu lập đền thờ, sai quan tới tế lễ. Nay trong Tự điển được phong Thượng đẳng thần, ngày càng linh ứng.

Cần Hải (cửa biển Cần) tức Cửa Cờn, cửa sông Hoàng Mai, xã Phương Cần, thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ngày nay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Thuyền hoa mặt sóng dạo chơi
Đầu sông Cần Hải, nhớ nơi ghé vào
Hào trời xây, sóng bạc gào
Bình phong đá dựng, núi cao trập trùng
Sóng cuồng tỉnh mộng Anh Tông
Ngôi đền Thánh Nữ vẫn nồng khói hương
Ơn vua, tiếng trẻ hát vang
Thái bình cõi vắng, đất hoang cũng mừng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quân Sơn

Thuỷ triều chèo lái lướt thuyền bơi,
Cần Hải đầu dòng tưởng đến nơi.
Nước tụ trắng tinh trời giá hiểm,
Núi gom xanh biếc đá ngăn khơi.
Sóng to gió tỉnh Anh Tông mộng,
Hương lửa vua tôn Thánh Nữ mời.
Đây đó trẻ ca khen đức đế,
Vùng hoang nào xứ chẳng vui tươi.

Quân Sơn
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên đênh ngọn sóng lướt thuyền chơi,
Cần Hải đầu sông nghĩ đến nơi.
Trắng xoá nước dồn hào trời hiểm,
Xanh ngời núi tụ đá ngăn khơi.
Anh Tông mộng thấy mơ bừng tỉnh,
Thánh Nữ khói hương đền phụng thờ.
Vẳng tiếng trẻ ca công đức chúa,
Vùng hoang khắp chốn thảy vui cười.

15.00
Trả lời