悼同氣

憶昔玉樓連帳夜,
淒涼今日異存亡。
乘鸞遊覓無消息,
望美人兮天一方。

 

Điệu đồng khí

Ức tích ngọc lâu liên trướng dạ,
Thê lương kim nhật dị tồn vong.
Thừa loan du mịch vô tiêu tức,
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương.

 

Dịch nghĩa

Nhớ xưa những đêm cùng nằm liền màn ở lầu hoa,
Mà nay thật thê lương, kẻ còn, người mất.
Bạn đã cưỡi loan bay đi, dù tìm cũng không có tin tức,
Tôi cứ ngóng hoài người đẹp ở một phương trời.Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Nhớ thuở chung màn trong điện ngọc,
Mà nay còn mất thật thê lương.
Cưỡi loan đi mãi không tin tức,
Người đẹp chừ, ta mãi ngóng thương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu hoa nhớ thuở chung màn
Kẻ còn người mất nghĩ càng thêm thương
Cưỡi loan tin tức khôn tường
Hỡi ơi người đẹp ở phương trời nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu hoa nhớ thuở nằm cùng,
Kẻ còn người mất quá chừng thê lương.
Cưỡi loan bay kiếm khó tường,
Tôi trông người đẹp ở phương trời nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời