19/08/2022 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu đồng khí
悼同氣

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 11:21

 

Nguyên tác

憶昔玉樓連帳夜,
淒涼今日異存亡。
乘鸞遊覓無消息,
望美人兮天一方。

Phiên âm

Ức tích ngọc lâu liên trướng dạ,
Thê lương kim nhật dị tồn vong.
Thừa loan du mịch vô tiêu tức,
Vọng mỹ nhân[1] hề thiên nhất phương.

Dịch nghĩa

Nhớ xưa những đêm cùng nằm liền màn ở lầu hoa,
Mà nay thật thê lương, kẻ còn, người mất.
Bạn đã cưỡi loan bay đi, dù tìm cũng không có tin tức,
Tôi cứ ngóng hoài người đẹp ở một phương trời.

Bản dịch của Hải Anh

Nhớ thuở chung màn trong điện ngọc,
Mà nay còn mất thật thê lương.
Cưỡi loan đi mãi không tin tức,
Người đẹp chừ, ta mãi ngóng thương.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Ở đây là cách nói tôn trọng người bạn đã mất. Câu này từ bài Tiền Xích Bích phú của Tô Đông Pha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Điệu đồng khí