Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/09/2008 00:18

鼎湖

鑄鼎湖邊日,
雲煙秀氣鍾。
乘龍仙去遠,
水上碧溶溶。

 

Đỉnh hồ

Chú đỉnh hồ biên nhật,
Vân yên tú khí chung.
Thừa long tiên khứ viễn,
Thuỷ thượng bích dung dung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Ngày nào đúc đỉnh bên hồ
Tú khi chung đúc mịt mờ khói mây
Cưỡi rồng tiên đã xa bay
Chỉ còn mặt nước vơi đầy lung linh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày nào đúc đỉnh bên hồ đây,
Khí tốt đúc chung mịt khói mây
Tiên đã cưỡi rồng bay mất hút,
Chỉ còn mặt nước biếc vơi đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên hồ ngày đúc đỉnh
Vẻ đẹp lồng khói mây.
Cưỡi rồng tiên đã khuất,
Nước biếc gợn vơi đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời