28/05/2022 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỉnh hồ
鼎湖

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/09/2008 00:18

 

Nguyên tác

鑄鼎湖邊日,
雲煙秀氣鍾。
乘龍仙去遠,
水上碧溶溶。

Phiên âm

Chú đỉnh hồ biên nhật,
Vân yên tú khí chung.
Thừa long tiên khứ viễn,
Thuỷ thượng bích dung dung.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Ngày nào đúc đỉnh bên hồ
Tú khi chung đúc mịt mờ khói mây
Cưỡi rồng tiên đã xa bay
Chỉ còn mặt nước vơi đầy lung linh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đỉnh hồ