題白鴉洞

萬頃碧波搖日影,
一壺綠草入春風。
煙雲輕澹微茫外,
花物陰森隱約中。

 

Đề Bạch Nha động

Vạn khoảnh bích ba dao nhật ảnh,
Nhất hồ lục thảo nhập xuân phong.
Yên vân khinh đạm vi mang ngoại,
Hoa vật âm sâm ẩn ước trung.

 

Dịch nghĩa

Ánh nắng dao động trên muôn khoảnh sóng biếc
Một bầu cỏ xanh, đón ngọn gió xuân vào
Khói mây nhẹ phất phơ ở ngoài
Bên trong, hoa vật um tùm thấp thoáng


Động Bạch Nha (động Hang Dơi) ở phía tả núi Thần Phù, thuộc xã Nội Trị, trấn Thanh Hoá, nhìn xuống Nga cảng. Vua Lê Thánh Tông cũng có bài thơ chữ Nôm Động Bạch Nha.

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí tỉnh Thanh Hoá, Á Nam dịch, Nha Văn Hoá Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Muôn khoảnh sóng cồn vầng ác lộn,
Một bầu cỏ biếc gió xuân tung.
Khói mây phớt nhẹ mơ màng cách,
Hoa vật um tùm thấp thoáng trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên muôn đợt sóng, nắng chao,
Một bầu cỏ biếc đón chào gió xuân.
Ngoài kia mây khói nhẹ rung,
Ở trong thấp thoáng, um tùm vật hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn đợt lung linh sóng biếc xinh,
Một bầu cỏ biếc, gió xuân tình.
Ngoài kia nhẹ phất phơ mây khói,
Thấp thoáng um tùm hoa vật hình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn khoảnh sóng xanh chao bóng nắng
Một bầu cỏ biếc gió xuân đùa
Khói mây nhè nhẹ từ đâu tới
Hoa vật um tùm loáng thoáng đưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời