08/12/2022 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bạch Nha động
題白鴉洞

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 15/05/2010 00:00

 

Nguyên tác

萬頃碧波搖日影,
一壺綠草入春風。
煙雲輕澹微茫外,
花物陰森隱約中。

Phiên âm

Vạn khoảnh bích ba dao nhật ảnh,
Nhất hồ lục thảo nhập xuân phong.
Yên vân khinh đạm vi mang ngoại,
Hoa vật âm sâm ẩn ước trung.

Dịch nghĩa

Ánh nắng dao động trên muôn khoảnh sóng biếc
Một bầu cỏ xanh, đón ngọn gió xuân vào
Khói mây nhẹ phất phơ ở ngoài
Bên trong, hoa vật um tùm thấp thoáng

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Muôn khoảnh sóng cồn vầng ác lộn,
Một bầu cỏ biếc gió xuân tung.
Khói mây phớt nhẹ mơ màng cách,
Hoa vật um tùm thấp thoáng trong.
Động Bạch Nha (động Hang Dơi) ở phía tả núi Thần Phù, thuộc xã Nội Trị, trấn Thanh Hoá, nhìn xuống Nga cảng. Vua Lê Thánh Tông cũng có bài thơ chữ Nôm Động Bạch Nha.

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí tỉnh Thanh Hoá, Á Nam dịch, Nha Văn Hoá Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề Bạch Nha động