題道人雲水居其二十四

雪滾蘆花兩岸秋,
寒江捲暝水東流。
半空素魄涵清影,
照盡遊人萬斛愁。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 24

Tuyết cổn lô hoa lưỡng ngạn thu,
Hàn giang quyển mính thuỷ đông lưu.
Bán không tố phách hàm thanh ảnh,
Chiếu tận du nhân vạn hộc sầu.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu hai bờ hoa lau cuồn cuộn như tuyết,
Sông lạnh vén màn đêm trôi về phía đông.
Vầng trăng bạc lưng trời in bóng hình trong trẻo,
Soi thấu muôn nỗi sầu của người du khách.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Tuyết trắng đôi bờ, vi vút lau,
Về Đông, nước chảy suốt đêm thâu.
Giữa trời một mảnh trăng trong vắt,
Soi tỏ du nhân vạn đấu sầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa lau tựa tuyết cuộn bờ thu
Con nước về đông chảy mịt mù
Vừng bạc lưng trời trong vắt rọi
Nỗi lòng du khách vạn sầu tư

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa lau tựa tuyết bờ thu,
Màn đêm sông lạnh mịt mù xuôi đông.
Lưng trời trăng bạc hình trong,
Nỗi sầu soi thấu tấm lòng khách du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời