題道人雲水居其十五

霞鷺齊飛秋水清,
一天煙景有誰爭。
投林有鳥穿雲去,
三兩蘆人緩緩行。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 15

Hà lộ tề phi thu thuỷ thanh,
Nhất thiên yên cảnh hữu thuỳ tranh.
Đầu lâm hữu điểu xuyên vân khứ,
Tam lưỡng lô nhân hoãn hoãn hành.

 

Dịch nghĩa

Ráng chiều và cò cùng bay, nước mùa thu trong vắt,
Đầy trời mây khói chẳng ai giành giật.
Chim bay về ngàn, luồn qua áng mây,
Dăm ba người trong rừng lau bước đi thong thả


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nước thu xanh biếc, ráng cò bay,
Chẳng kẻ nào tranh cảnh khói mây.
Luồn ráng xuyên rừng chim đậu tổ,
Dăm ba người bản bước vơi đầy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cò ráng cùng bay sắc nước xanh
Khắp trời mây khói chẳng ai tranh
Xuyên mây chim núi bay về tổ
Kẻ bản dăm người rảo bước nhanh

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước thu trong, ráng cò bay nhau,
Mây khói đầy trời ai lấy đâu.
Về tổ luồn mây chim rẽ núi,
Dăm người thong thả bước rừng lau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời